Добре дошли в книжарница Хермес

0700 17 666
0

Интервю с д-р Светла Балтова. Научете какви неща човек може да научи за себе си чрез астрологичната консултация и как това знание ще му помогне?

Публикувано на 05.03.2014 от adm 0 коментара

На 7 март излиза книгата „Планетите и ритъмът на човешкия живот“ от Светла Балтова. Книгата е замислена като продължение на „Астрология и астропсихология за всеки“, като продължава идеите и допълва с нови. Това дава възможност да се направи много по-детайлна астрологична консултация. Благодарение на нея човек може да опознае в по-голяма дълбочина самия себе си, съдбата си и как да я направлява по най-добрия начин.

 

 

За автора

Светла Балтова е завършила Висшия медицински институт в Пловдив и е работила около 30 години като лекар със специалности вътрешни болести, кардиология и ревматология.

Интересите й в области като човешката съдба, живота и смъртта са я отвели към търсенията на духовното знание. Високо цени учението на Петър Дънов, събира негови лекции и беседи и ги публикува в поредица книги, издадени от ИК „Хермес“. Постепенно компетенциите и уменията й са се обогатили от срещите й с нейни колеги от чужбина, практикуващи по-екзотични видове медицина. Към момента Светла Балтова владее метода за лечение с цветните есенции на д-р Бах, паневритмия, антропософска и холистична медицина, астропсихология и медицинска астрология.

В последните години помага на хората, които се обръщат към нея в процеса на своето себепознание. Практикува основно като холистичен терапевт и астролог. Също така преподава Бах-терапия в холистичната школа „Хомеохелп“.

 

Интервю с автора

 

„Планетите и ритъмът на човешкия живот“ е замислена като продължение на „Астрология и астропсихология за всеки“. Какво е новото тук?

Тя по-скоро е надграждане, а не продължение. В първата – „Астрология и астропсихология“, са дадени основите, върху които изучаващият астрология може да гради, да прави своите връзки и интерпретация на всеки отделен случай. В настоящата книга е разгърнато изкуството да проникваме по-дълбоко в човешката съдба въз основа данните от хороскопа. Затова в първата част на книгата са дадени в ръцете на астролога и още три „инструмента“: разглеждане на сидералния хороскоп, т.е. реалната проекция на планетите в зодиакалните съзвездия по време на раждането; на хелиоцентричния хороскоп – реалното положение на Земята, Луната и планетите при раждането; и хороскопа на зачатието. Те създават една по-цялостна картина за човека. Във втората част на книгата са разгледани планетните цикли. Всяка планета влияе върху човека по специфичен за него начин. Когато проследим как се разгръща нейният цикъл в живота ни, много ясно виждаме какво е влиянието й конкретно за нас.

 

В книгите си винаги комбинираш различни методи, за да дадеш максимално цялостна и персонализирана картина. Кои методи си използвала тук?

Изучавам знанията, дадени от Учителя Петър Дънов, запозната съм донякъде с медицинските и астрологичните знания, дадени от Рудолф Щайнер, книгите, от които започнах да уча астрология, бяха базирани на така наречената Западна езотерична школа. От всичко това в продължение на годините се получи една амалгама, която беше проверявана и обогатявана в моя собствен опит. Опитът е решаващ. В него се проверяват и валидизират знанията.

 

Кои са хороскопите, разгледани в книгата? Как те разширяват познанието за човека?

Освен обичайния тропикален хороскоп, в книгата се разглеждат и сидералният, хелиоцентричният и херметичният хороскоп. Последните три хороскопа дават възможност да погледнем човека от различни ъгли, а това е винаги обогатяващо. Тук, предполагам, у практикуващите астрология ще възникне реакцията, която е неизбежна при внасянето на нещо ново. Имам предвид, че всеки човек, след като се е нагласил вече удобно в една схема, се съпротивлява на разчупването й. Когато един човек, който е свикнал да се възприема като Лъв, разбере, че сидерално погледнато, е Рак, реакцията би била – „не може да бъде“. Колко повече това важи за астролога, който е свикнал да работи с определени модели и внасянето на нови застрашава цялата му практика. След като самата аз преминах през тази реакция на съпротива, разбрах колко обогатяващи са тези три допълнителни гледни точки, прибавени към обичайната картина – тропикалния геоцентричен хороскоп.

 

От какво се влияе „ритъмът на човешкия живот“?

Човекът–микрокосмос е отражение на Космоса и следователно се влияе от космичните ритми. Според Учителя Петър Дънов „има хармония и ритъм в цялото Битие“. Когато ние се движим съобразно този ритъм, животът ни, в който неизбежно ще срещнем трудности и препятствия, става по-осмислен и „ритмичен“. Например известната на психолозите „криза на средната възраст“ – 40-43 години, се обуславя от три планетни опозиции – на Сатурн, Уран и Юпитер – към собствените си рождени позиции. Това е време за генерална равносметка и „поемане на нов курс“ в живота, ако е необходимо. Тук астрологът може да бъде много полезен на човека, който е объркан и не знае накъде да поеме.

И така – във втората част на книгата са разгледани движенията на планетите и ритъмът, наложен от техните орбитални цикли. „Скелетът“ на земната ни съдба се определя от ритъма на Сатурн, неслучайно почитан в духовната наука като „Господар на кармата“. В него се вплитат ритмите на всички останали планети и на двете светила – Слънцето и Луната. Така се образува една красива плетеница, която оплита нашия живот. Този процес е отразен и в тялото, защото в него под владение на Сатурн е скелетът, „носещата конструкция“, върху която са „налепени“ от Великия ваятел останалите структури на тялото. Това е нашето физическо тяло, на него му съответства времево тяло, изграждащо се постепенно вследствие на планетните цикли. Трябва да отбележа нещо много важно: планетите не са просто физични тела, още Кеплер е говорил за планетни сфери, в духовната наука на планетните духове са дадени имена на архангели, например чрез архангел Михаил се проявява Слънчевият дух. Планетите се разглеждат като духовни сфери, всяка от които е дарила човека с различни качества. Планетните сфери еволюират, защото цялата Вселена се развива. Знанията на древността вече не са изцяло валидни. Човечеството също еволюира, съзнанието на човека се разширява и издига на ново стъпало. Астрологичните интерпретации трябва да се съобразяват с това. Особено пък при децата, родени след 2000 година, старите схеми и интерпретации на знаци и планети губят валидност.

 

Какво представлява „небесното име“ на човека?

Терминът „небесното име на човека“ в астрологичен аспект е въведен от Дейн Ръдиар. То е съставено от 24 букви – дванадесетте астрологични знака, десетте планети и двата Лунни възела – т.е. това е картината на небесния купол в момента на раждането. Една част от човека влиза в плът, друга част остава като „небесен човек“ в многоизмерните небеса.

 

Може ли хороскопът да даде представа не само за характера на човека, но и за здравословното му състояние?

Има една максима: Мисли – постъпки – навици – характер – съдба. В рождения хороскоп ясно са очертани заложените ментални и емоционални модели, които обуславят реакциите, а и здравословното състояние. Болестта е път на учене и коригиране. Нещо у нас трябва да претърпи промяна и трябва да развием нови качества. Медицинската астрология е моята „специалност“. В тази книга има раздел за показателите за здравето в хороскопа. Тук са дадени основни положения, но не съм имала за цел да пиша ръководство по медицинска астрология. Може да остане за друг път. Самата аз практикувам цветолечение по метода на д-р Бах и обикновено разглеждам и рождената карта на пациента, която ми дава доста „ключове“.

 

Може ли да избегнем това, което е заложено в хороскопа ни? Ще се промени ли небесната картина, ако променим изцяло възгледите и действията си? Хороскопът задава хода на развитието ни или само го отразява?

Една древна максима гласи: „Звездите скланят, но не повеляват“. С други думи, има заложени неща, които могат да бъдат променени, когато човек премине през дълбока вътрешна промяна и издигане на съзнанието си. Това се подчертава от всички духовни учители. Има обаче изпитания, които душата си е избрала със свободната воля, която е имала, преди да слезе на земята. Това са уроци, понякога много трудни, необходими за растежа й. Най-добре е те да не се отменят – дори и това да е възможно. А то обикновено не е. Но е важно да търсим в хороскопа на човека неговия висш потенциал. Понякога така наречените „стресови аспекти“ се интерпретират като злотворни. Няма такова нещо. Зло в Космоса не съществува. Всичко, което виждаме като планетни транзити и планетни аспекти, работи за добро, за нашия еволюционен растеж, но трябва да сме будни за това. Понякога със своето невежество сами си създаваме страдания, които не са в плана на душата. Но в повечето случаи трудните периоди в живота ни подпомагат връщането ни към истинския ни Аз и освобождаването от блокиращи ни връзки и навици. Изисква се известно усилие при някои планетни транзити – като тези на Сатурн, Уран, Плутон, но това е мобилизиране на скритите ни „резерви“, излизане „от зоната на комфорта“. А ако не излезем от тази зона, няма прогрес. Цялото човечество и особено потребителското общество сега излиза от „зоната на комфорта“ с квадратурите на мощни планети като Уран, Плутон и Юпитер – и това е част от изграждането на ново планетарно съзнание.

 

Какви неща може човек да научи за себе си чрез астрологичната консултация и как това знание ще му помогне?

Астрологичната консултация е успешна, ако човек след нея излезе „окрилен“, зареден с творческа енергия. Това означава, че заедно с астролога са се докоснали до истинската му същност – а тя е винаги прекрасна. Астрологичните консултации, които правя, са развили у мен възхищение към Великата разумност, която се проявява по толкова уникален начин в различните човешки същества. Всеки хороскоп е като един скъпоценен камък, който блести по съвършено уникален начин, и дори само бегло да зърнем блясъка му, това внася сила и радост в човека. Ако астрологът съумее да даде ключ на човека, потърсил го за съвет, с който да отключи съкровищницата на своята висша същност, той си е свършил работата.

Оттам нататък – каквото и да го очаква, все е за добро. Колкото по-съзнателни сме, толкова повече от горчивите уроци ни се спестяват. Когато един кон е своенравен и див, се налага ездачът да използва камшик и шпори; когато конят е чувствителен към волята на ездача, леко побутване е достатъчно да тръгне в правилната посока. Ездачът е нашият висш Аз, конят е егото – нисшето егоистично съзнание.

 

 Може ли да се направи хороскоп на цяла държава? И ако е така, какво очаква България през настоящата година?

Добри неща очакват България. Тя е под знака Козирог, тропикално погледнато, в този знак се намира Плутон и страната ни минава през голяма и дълбока трансформация, и нещо хубаво ще излезе от всичко това. Е, да, казва се, че „жена, която ражда, има болки, но след като роди, остава радостта“. Учителя Петър Дънов е работил много за еволюцията на българската душа. Има едно послание от ангел Елохил, което той е получил още в края на ХІХ век, там архангелът водител на българския народ говори чрез него. Когато в един народ избере да слезе духовен учител от такъв ранг, с планетарно значение, този народ е защитен. Нашият народ е древен, корените му са дълбоки и каквито и бури да минават върху него, той ще устои.


Тази публикация се намира в Интервюта, Новини начална и беше тагната с книга, хермес, книги, книжарница, издателство, Светла Балтова, Дънов, астрология, „Астрология и астропсихология за всеки“, „Планетите и ритъмът на човешкия живот“

Коментари